Open atelier

In de week van maandag 23 april is het “open atelier” voor de groepen 3 t/m 8. U bent welkom om te kijken bij de lessen in de verlengde leertijd van uw kind. LET OP: niet bij alle lessen VLT is er een “open atelier”. Uw kind heeft een uitnodiging meegekregen waarop precies vermeld staat bij welke lessen de ouders kunnen komen kijken en we hopen natuurlijk dat veel ouders op deze uitnodiging ingaan en aanwezig kunnen zijn! Na de meivakantie starten de nieuwe blokken met verlengde leertijd activiteiten.