3e Rapport

In week 27 krijgen de kinderen hun 3e rapport mee naar huis. Evenals vorig schooljaar krijgen alleen de ouders die hier zelf om gevraagd hebben een uitnodiging voor een gesprek of u ontvangt een uitnodiging als de leerkracht het belangrijk vindt om met u in gesprek te gaan. Voor de meeste ouders geldt dat er geen eind rapportgesprek gevoerd zal worden over hun kind.