Staking 12 september 2018

Woensdag 12 september zijn de school en peuterspeelzaal Duo Penotti gesloten!

Alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers van Duo Penotti gaan deze dag staken. Wij zijn ons ervan bewust dat wij met deze actie u, als ouder, ook extra belasten, omdat u deze dag de opvang van hun kind(eren) moet regelen. Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze actie, die vooral ook in het belang van uw kind is. 

Ons bestuur, de RVKO steunt – samen met de andere schoolbesturen in Rotterdam – deze actie.

De zienswijze van ons RVKO-bestuur is als volgt:
De beschikbaarheid van voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel is van groot belang voor goed onderwijs. Dit is in het primair onderwijs niet langer vanzelfsprekend en het is dan ook belangrijk dat er voldoende geld komt voor eerlijke salariëring van de werknemers in het primair onderwijs.