De Vreedzame School

Blok 2: We lossen conflicten zelf op

Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met ‘De Vreedzame School’ leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing? De kinderen leren in dit blok dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een oplossing. Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een ‘afkoelplek’. Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing.

Inmiddels zijn wij in de bovenbouw gestart met de mediatorentraining. De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook een medeleerling. Vandaar dat we bij ons op school een aantal bovenbouwleerlingen opleiden tot leerlingmediator, die andere kinderen gaan helpen bij het oplossen van een conflict als ze daar zelf niet in slagen. De leerkrachten bewaken dat mediaties veilig en succesvol verlopen.