Educatief partnerschap

Wij vinden het belangrijk dat ouders hun kind thuis kunnen ondersteunen bij het oefenen en herhalen van de leerstof die op school wordt aangeboden. Dit kan heel goed op de computer. Daarom heeft u de afgelopen week van ons een mail gekregen met daarin een link om een wachtwoord aan te maken voor basispoort. Met dit wachtwoord en uw eigen mailadres kunt u vervolgens inloggen op de thuis site van basispoort. Via de link is het programma te bereiken: https://thuis.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/ .

Om gebruik te kunnen maken van de programma’s hebben de kinderen allemaal een eigen wachtwoord. Dit wachtwoord gebruiken ze ook op school. Volgende week krijgt uw kind een brief mee waarin het persoonlijke wachtwoord vermeld staat. Via Basispoort is het dan mogelijk voor uw kind om thuis te oefenen met de leerstof van rekenen, taal, spelling, lezen en topografie. De oefeningen sluiten aan bij de leerstof in de klas en worden door de leerkracht op het niveau van het kind ingesteld. Ook is het mogelijk om thuis te oefenen met begrijpend lezen via nieuwsbegrip. Bij Nieuwsbegrip is het de bedoeling dat er thuis alleen met de lessen uit het archief van Nieuwsbegrip wordt geoefend. De lessen van de week zelf worden in de klas gegeven. Wanneer u hier een vraag over heeft kunt u terecht bij de leerkracht.