De Vreedzame School

De Mr. Van Eijckschool is een vreedzame school. Wij beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Een belangrijk onderdeel van de vreedzame school is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van leerling mediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Inmiddels hebben de eerste 10 leerlingen met succes de training voor leerling mediator gevolgd en starten zij binnenkort met hun taak om andere kinderen te helpen bij het oplossen van conflicten.