Open atelier

Volgende week, de week vanaf maandag 28 januari, is de laatste les van de verlengde leertijd in blok 2. Zoals gewoonlijk sluiten we het blok af met een uitnodiging aan ouders om deze les bij te wonen, het “open atelier”. Een uitzondering zijn de theaterlessen van de groepen 3 en Rots en Water. De kinderen krijgen dit schooljaar geen uitnodigingsbrief meer mee naar huis. U ontvangt de uitnodiging via de Parro app.