Medezeggenschapsraad – Ouder gezocht voor de MR

De volgende MR-vergadering wordt gehouden op maandag 1 april 2019, van 17.45- 19.00 uur in het Eijckpunt. Alle ouders en medewerkers zijn van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.

Meepraten op school? In de MR natuurlijk! Marcia Rozenblad heeft laten weten zich terug te trekken uit de MR waardoor we per direct op zoek zijn naar een enthousiaste ouder die plaats wil nemen in de oudergeleding. Lijkt het u leuk om mee te denken over het reilen en zeilen van de Mr. Van Eijck en de school kritisch te volgen, geef u dan op. In de nieuwsbrief van 24 januari vindt u meer informatie.