Staking vrijdag 15 maart

Zoals u weet wordt op vrijdag 15 maart op de scholen voor primair onderwijs, maar ook in andere onderwijssectoren, gestaakt. Met deze staking wil de onderwijssector de politiek duidelijk maken dat nu toch echt het moment is aangebroken om structurele maatregelen te nemen om o.a. het lerarentekort aan te pakken.

Wij staan dan ook volledig achter de staking op vrijdag 15 maart. Desondanks heeft een meerderheid van ons team ervoor gekozen om niet mee te doen aan deze staking, ondanks de grote zorgen die wij hebben over o.a. het lerarentekort en de kwaliteit van het onderwijs. Wij scharen ons achter het standpunt van ons bestuur, dat sympathiek tegenover het doel van de staking staat, maar het middel van staken niet steunt, omdat het niet in het belang van de kinderen is om onze zienswijze op deze manier kracht bij te zetten. Voor de kinderen betekent dit dat zij op vrijdag 15 maart gewoon op school verwacht worden om les te krijgen.