Nieuw lid oudergeleding Medezeggenschapsraad

Nieuw lid oudergeleding Medezeggenschapsraad Voor de voorjaarsvakantie zijn in de nieuwsbrief twee oproepen gedaan voor een nieuw lid in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Wij zijn blij te kunnen melden dat Sheila Gorré zich kandidaat heeft gesteld. Omdat er geen andere kandidaten zijn zullen geen verkiezingen worden gehouden en is Sheila Gorré benoemd als nieuw lid van de Medezeggenschapsraad. In tegenstelling tot wat is aangegeven in de schoolgids zal de eerstvolgende vergadering van de MR plaatsvinden op maandag 8 april a.s., vanaf 17.45 uur in het Eijckpunt. Vanzelfsprekend zijn alle ouders en leerkrachten van de Mr. Van Eijckschool van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.