Excursie groepen 7

Op dinsdag 26 maart gaan de groepen 7 op Haven Taaltocht. Dit is een leerzame excursie in het Rotterdamse Havengebied. Omdat de kinderen pas om 12.30 uur terug zijn op school blijven alle kinderen over. Denk hieraan bij het ophalen van eventueel jongere broertjes en/of zusjes. Dat is voor de kinderen van groep 7 op deze dag dus niet mogelijk. U moet zelf voor een andere oplossing zorgen. De kinderen moeten gewoon om 08.30 uur op school zijn en zorgen dat ze een pauze hapje bij zich hebben in een rugzak. Voor eventuele vragen kun u contact opnemen met één van de groepsleerkrachten van groep 7.