De vreedzame Mr. van Eijckschool

In alle klassen zijn wij gestart met de lessen uit blok 6: ‘We zijn allemaal anders.’ Ons gezamenlijke doel: een open houding realiseren bij de leerlingen ten aanzien van verschillen tussen mensen. De lessen zijn gericht op het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.

  • In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen
  • In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas
  • In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal
  • In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod
  • In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten
  • In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen
  • In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd

In de centrale hal kunt u een filmpje bekijken over de vreedzame school. Deze is gemaakt door leerlingen van groep 8, onder leiding van Levy. De leerlingen van groep 7 kunnen deze week solliciteren naar de functie van mediator. Zij krijgen in groep 8 dan de taak om conflicten tijdens het buitenspelen op te lossen.