Verkiezingen GMR

Verkiezingen GMR Naast de medezeggenschapsraad van de Mr. Van Eijckschool bestaat er ook nog een overkoepelende medezeggenschapsraad van alle RVKO scholen, de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Omdat dit jaar een aantal ouders en personeelsleden de GMR verlaten vraagt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad aandacht voor de jaarlijkse verkiezingen. De GMR is een raad die 10 keer per jaar bijeenkomt om het bestuur te adviseren over nieuw beleid. De vergaderstukken en de agenda worden ongeveer een week van tevoren toegestuurd aan de leden. Tijdens deze vergaderingen worden zaken besproken die te maken hebben met het onderwijskundig, organisatorisch, personeel en financieel beleid van alle scholen en de vereniging. Wil jij je inzetten voor de RVKO? Stel je dan kandidaat voor deze verkiezing. In de bijlage vind je een informatiebrief van de RVKO en een formulier, waarmee je je als kandidaat kunt aanmelden.