Optreden in de Doelen

Woensdag 26 juni gaan de groepen 7 naar de Doelen. Zij gaan een concert geven in samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De kinderen zijn hier al druk voor aan het repeteren. Het concert start om 11.15 uur en is om 12.15 uur afgelopen. De zaal gaat open om 10.45 uur. Ouders zijn van harte welkom bij het concert, mits zij zich aangemeld hebben bij de leerkracht. Dit aanmelden kan tot en met dinsdag 18 juni via Parro. Het is wel de bedoeling dat ouders op eigen gelegenheid naar de Doelen gaan. De kinderen gaan samen met de leerkracht met een bus naar Doelen. Omdat het concert pas om 12.15 uur is afgelopen zijn de kinderen pas tussen 13.00 uur en 13.30 uur weer terug op school. Houd hier dus rekening mee bij ophalen van jongere broertjes en/of zusjes. U dient dan zelf voor een oplossing te zorgen.