MR

Maandag 23 september a.s. vergadert de medezeggenschapsraad van 17.45 uur tot 19.00 uur, in het Eijckpunt. De oudergeleding van de mr bestaat uit Marieke de Quant (moeder van Pieter en Thomas), Sheila Gorré (moeder van Sidney) en Frank Kreuk (vader van Vinnie en Sophie). De leerkrachten worden vertegenwoordigd door Fimmyriet Tuinder, Heidi de Vrind en Steven Groen.