INFORMATIEOCHTEND KLEUTEROUDERS: DE VREEDZAME SCHOOL

Op 20 november om 08:30 uur is er een ouderbijeenkomst voor de ouders van de kleuters en overblijfmoeders over de betekenis van de Vreedzame school.

De vreedzame school is een manier van samenwerken, lesgeven en omgaan met elkaar die de vaardigheden van onze leerlingen om goed samen te werken vergroot en leert wat democratisch burgerschap inhoud. We zijn nu bezig met blok 2;

“We lossen conflicten zelf op”
Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. En dat doen de kinderen minstens een les per week, in alle groepen. In deze bijeenkomst gaan we samen met u kijken en doen wat de kinderen in deze lessen leren. Doet u ook mee? Natuurlijk is er ook weer tijd om daarna samen met uw kind activiteiten te doen.

Laat u even via de Parro weten of u komt? Bedankt!