Sociale Media-en Gamegedrag bij kinderen!

Hoe begeleid je je kind in het gebruik van social media en het spelen van (online) games? Vindt u dat lastig, heeft u vragen?

Op dinsdag 21 januari aanstaande is er tussen 19:00 en 21:00 uur een informatieavond over socialemedia gebruik en gamegedrag bij kinderen. Deze bijeenkomst is met name bedoeld voor ouders van kinderen uit groep 5,6,7 en 8. Op deze avond zullen we kort vertellen wat kinderen online zoal kunnen doen, meemaken en welke problemen er kunnen ontstaan. U kunt in kleinere groepjes in gesprek met:

-De politie: Op welke manieren kan de sociale media leiden tot ongewenst gedrag? En hoe reageer je hier als ouders dan op? Hoe hanteer je, ook als ouders, ongewenst pestgedrag dan wel oproepen tot sociaal ongewenste acties?
-De hulpverlening: Mijn kind gamet teveel. Wat is teveel? Hoe ga ik hier mee om?
-Het maatschappelijk werk: Mijn kind en de sociale media: Whatsapp, Instagram, snapchat Tiktok/Musicaly. Wat doen ze daar en hoe beperk ik dat? Ik vind het lastig om mijn kind aan zijn/haar schermtijd te houden. Hoe kan ik dat doen en hoe bewaak ik onze afspraken het best?

Noteer in uw agenda: Dinsdag 21 januari inloop 18:45 start 19:00 uur. Afgelopen om 21:00 uur. GRAAG AANMELDEN VIA DE PARRO APP!