Schooltandarts

Na de voorjaarsvakantie, vanaf maandag 2 maart, komt de schooltandarts Sanakids de kinderen die zijn ingeschreven ophalen voor de halfjaarlijkse controle van het gebit. De kinderen worden uit de klas gehaald en met eenbusje naar de praktijk op het Noordereiland gebracht. Hier krijgen zij de tandenpoets les, de controle, een eventueel noodzakelijke behandeling(en) of gebitsreiniging en de fluoride. Hierna worden zij weer teruggebracht naar school. Tevens krijgen zij, naast een cadeautje en tandenborstel, een brief mee waarop vermeld staat wat er is gebeurd en wat er eventueel nog moet gebeuren. Indien er nog een behandeling nodig is waarbij geen ouder aanwezig hoeft te zijn, wordthet betreffende kind nogmaals opgehaald.