Belangrijke informatie!

Beste ouders, verzorgers,

Vanmorgen zijn we bij elkaar gekomen met de collega’s van de Mr. Van Eijckschool. We hebben veel zieke collega’s. Met de collega’s die fit genoeg zijn om te komen werken hebben we een noodplan opgesteld. Dat noodplan ziet er als volgt uit:

Elke dag is er iemand van de Mr. Van Eijckschool aanwezig voor noodgevallen en noodsituaties. Dit is een collega die zich fit en gezond voelt.

We hebben veel vragen van ouders gehad over huiswerk. Alle leerkrachten versturen vandaag aan de ouders van hun groep een mail of Parro met daarin suggesties om thuis op de computer te werken aan huiswerk. Daarnaast hebben we voor alle kinderen huiswerk op papier gemaakt. U kunt dit huiswerk dinsdag en woensdag op komen halen. Om chaos te voorkomen vragen we alle ouders het huiswerk op te komen halen volgens onderstaand rooster.

Dinsdag 17 maart:
8.30 uur groepen: 1,2,3,4
9.30 uur groepen: 5,6,7,8

Woensdag 18 maart:
8.30 uur groepen: 5,6,7,8
9.30 uur groepen: 1,2,3,4

Mocht u ziek zijn of ziekteverschijnselen hebben, dan vragen wij u nadrukkelijk om niet naar school te komen en iemand anders naar school te sturen. We willen u vragen ook andere ouders te informeren dat het huiswerk opgehaald kan worden.

We zijn ons bewust van het feit dat deze maatregel heel veel organisatie vraagt van u als ouders. Wij voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om ouders met belangrijke beroepen te helpen. Het is erg tegenstrijdig, want daarnaast voelen we ons ook bezorgd over de gezondheid van de kinderen en de leerkrachten. We hebben veel vragen gehad over de opvang voor kinderen van ouders die werken in een vitale beroepssector. We vragen iedereen met klem eerst zelf een oplossing te zoeken. We willen het besmettingsgevaar zo veel mogelijk vermijden. Wanneer u echt niets anders kunt vinden, kunt u contact opnemen met de school. We zullen in uiterste nood een oplossing bieden.

Mocht u specifieke vragen hebben over het huiswerk, dan kunt u uw vraag in de Parro app aan leerkrachten stellen. We zullen de Parro app vanaf morgen 3 weken uitbreiden met een chatfunctie.

We hopen dat we u voor nu voldoende hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,
Martine van Reijen