Coronavirus

Afgelopen week mochten de kinderen na lange tijd en volgens een aangepast rooster eindelijk naar school. Het was fijn om alle opgewekte kindergezichten weer in ons schoolgebouw te zien!

Ook al hebben pappa’s en mamma’s veel tijd en energie gestoken in de ondersteuning van hun kind(eren) bij het thuiswerken, toch waren de kinderen heel blij om hun eigen meester of juf weer in levende lijve te kunnen begroeten en natuurlijk ook hun klasgenootjes!

De kinderen krijgen op school in eerste instantie alle gelegenheid om de afgelopen weken te verwerken en weer te wennen aan de lessen op school. Dat gebeurt in een rustig tempo, waarbij onze zorg vooral uitgaat naar het welbevinden van de kinderen. Volgens de richtlijnen van het RIVM zijn op school maatregelen genomen i.v.m. de veiligheid van de kinderen en de leerkrachten:

– De klaslokalen zijn zo ingericht dat de onderlinge afstand tussen leerlingen en leerkrachten van 1,5 meter gewaarborgd kan worden.
– Er is extra aandacht voor de hygiëne; de kinderen en leerkrachten wassen regelmatig de handen met zeep, er worden papieren handdoekjes gebruikt en materialen worden regelmatig gedesinfecteerd. In alle klaslokalen zijn deze middelen aanwezig en bij de ingangen staat een zuil met desinfecterende handgel.
– Ouders mogen het schoolplein niet betreden en externen hebben geen toegang het gebouw.
– De gymlessen worden buiten op het schoolplein gegeven.
– Kinderen, die Corona gerelateerde gezondheidsklachten hebben, mogen niet naar school komen. Dit geldt ook als gezinsleden van een kind deze klachten hebben. Het gaat dan om verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.