Excursies, schoolreis en schoolkamp

Op dit moment gaan wij ervan uit dat alle excursies en activiteiten voor de kinderen die de rest van dit schooljaar nog gepland staan, zoals bijvoorbeeld het IKEI concert in De Doelen en het ‘overvliegen’ van de kleuters, komen te vervallen. Ook de geplande schoolreis voor de groepen 1 t/m 7, op vrijdag 12 juni, gaat vrijwel zeker niet door. En dat geldt helaas ook voor het schoolkamp en het eindfeest voor de kinderen uit groep 8. Zodra wij hierover zekerheid hebben zullen wij u verder informeren.