Nieuwe leden Medezeggenschapsraad

In nieuwsbrief 15 is vanuit de MR een oproep gedaan voor nieuwe leden en wij zijn blij dat zich inmiddels voor zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding twee kandidaten hebben gemeld. Omdat er verder geen andere kandidaten zijn worden er geen verkiezingen gehouden. In de oudergeleding worden Milly Koeiman, moeder van Yoyo (groep 6) en Marieke de Quant, moeder van Pieter en Thomas (groep 5) worden benoemd als nieuwe MR-leden. Juf Nadia Malek en juf Esther van den Heuvel worden met ingang van het nieuwe schooljaar de nieuwe MR-leden in de personeelsgeleding.

Maandag 29 juni a.s. is de volgende en tevens laatste MR-vergadering van dit schooljaar. Hierin zullen we afscheid nemen van Sheila Gorré en juf Heidi de Vrind en worden de nieuwe MR-leden verwelkomd. Vanzelfsprekend zijn alle ouders en leerkrachten van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering zal vanwege de coronamaatregelen waarschijnlijk weer via Skype gehouden worden. Indien u aan de vergadering deel wilt nemen stuur dan een e-mail met de naam van uw Skypeaccount naar: mr.mrvaneijck@gmail.com