Rapportgesprekken

Voor elke leerling van groep 2 t/m 7 zal in de week van maandag 6 juli een oudergesprek plaatsvinden.
In tegenstelling tot voorgaande jaren is het oudergesprek aan het eind van het jaar verplicht. Omdat ouders en verzorgers geen toegang hebben tot het schoolgebouw zullen deze gesprekken telefonisch plaatsvinden of via Aerobe. Via de Parro app ontvangt u een bericht wanneer u zich kunt inschrijven voor een gesprek.

Rapporten groep 3 tot en met 8
Omdat de kinderen in de laatste periode van het schooljaar veel onderwijstijd op school hebben gemist, vinden we het niet gewenst om een gebruikelijk rapport te schrijven, waar beoordelingen in staan die niet passend zijn voor deze bijzondere situatie. Ook zouden we voor het invullen van een ‘gewoon’ rapport Cito toetsen moeten afnemen om tot een gedegen beoordeling te komen en we kiezen er bewust voor om dat niet te doen. De Cito toetsen worden nu afgenomen in september, na de zomervakantie. In plaats van het bekende 3e rapportblad komt er deze keer, eenmalig, een alternatief rapportblad in de map.