Geen ontbijt in de nieuwe groepen

Op vrijdag 10 juli gaan alle kinderen tot 10.00 uur kennismaken en wennen bij de juf of meester waar ze na de zomervakantie les van krijgen. Normaal gesproken ontbijten de kinderen dan op school in hun nieuwe klaslokaal, maar dit schooljaar komt door alle Corona maatregelen het ontbijt te vervallen. De kinderen moeten dus gewoon ’s ochtends thuis ontbijten en brood meenemen voor de lunch op school.
Alle kinderen, dus ook de groepen 1/2, zijn deze dag  om 14.00 uur vrij.