Aangescherpte maatregelen rondom Corona

Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat zij zo normaal mogelijk naar school kunnen. Maar omdat het aantal coronabesmettingen oploopt heeft het kabinet besloten tot een extra uitwerking van de basismaatregelen voor scholen. U kunt hier de beslisboom, die op dit moment geldt, bekijken.