Wat is een Zoneparc?

Zoneparc is een (her)ingericht schoolplein op een basisschool waarbij gebruik wordt gemaakt van drie zones; een gele zone (’Chill’ zone), een blauwe zone (’Multi-activiteiten’ zone) en een rode zone (’Sport’ zone).

Voor wie is Zoneparc?
Zoneparc is bedoeld voor innovatieve pauzemomenten, overblijfperiodes en naschoolse activiteiten. Daarnaast is Zoneparc een aanvulling op de lichamelijke opvoeding die reeds wordt aangeboden binnen de school. Zoneparc kan scholen ook helpen bij de samenwerking met organisaties en instanties uit de buurt (zoals bijvoorbeeld sportverenigingen en sportbuurtwerk) door deze gebruik te laten maken van het Zoneparc buiten schooltijd en tijdens weekenden en vakantieperiodes. Op deze manier is een Zoneparc niet alleen een toegevoegde waarde voor binnen de school, maar voor de gehele buurt.