Dit is de schoolgids en de schoolkalender voor het schooljaar 2023-2024. Een gedrukte versie wordt meegegeven aan de oudste kinderen van een gezin of tijdens een rondleiding/kennismaking.

Nb. In de schoolgids staat de volgende zin:

“Als u uw kind(eren) bij ons inschrijft, vragen wij u akkoord te gaan met het jaarlijks voldoen van deze bijdrage. Deze akkoordverklaring wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tot aan het tijdstip dat de leerling de school verlaat.”

Deze passage is achterhaald en niet meer van toepassing. Deze passage is per abuis in de schoolgids terecht gekomen.