Het is vanzelfsprekend dat ons werk op school alleen maar goede resultaten kan opleveren als het contact tussen thuis en school zo goed mogelijk is.
Samen met de ouders zorgen wij voor de ontwikkeling van de kinderen. De Mr. Van Eijck is zich bewust van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders en de school voor het opgroeien van uw kind.

 “Wij willen u als ouders dan ook zoveel mogelijk betrekken bij het schoolgebeuren.”

Wij hopen vanaf de eerste schooldag samen te mogen werken met een groep actieve ouders die willen meedenken over de verschillende mogelijkheden. Ouders kunnen door mee te werken aan de activiteiten binnen school op een leuke manier in aanraking komen met de werkwijze op Mr. Van Eijck en kennis maken met leerkrachten, leerlingen en overige ouders.

Natuurlijk zijn er voor de ondersteunende werkzaamheden van ouders binnen school wel afspraken. Deze hulp gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van leerkrachten of directie.