Het karakter van de school

De Mr. Van Eijckschool is een middelgrote school in de wijk Hordijkerveld (Groot-IJsselmonde). De school wordt gekenmerkt door een enthousiast en gedreven team, een gezellige sfeer en een persoonlijke benadering. De school vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en zich kan “wortelen”. Vanuit deze gedachte wordt het onderwijs vorm gegeven. Leerlingen kunnen zelf keuzes maken en de school helpt hen te ontdekken wat bij hen past, daarvoor keuzes te maken en er verantwoordelijkheid voor te nemen. De school zorgt voor een veilig leerklimaat, waarin iedereen gerespecteerd wordt. De school is volop in ontwikkeling.

Iedereen wordt goed begeleid. Er wordt veel waarde gehecht aan de begeleiding van leerkrachten en studenten. Ouders worden op diverse manieren betrokken bij de school.
De leerlingen krijgen 3 keer per week gym in het teken van het project “Lekker fit”. Beweging, in combinatie met gezonde voeding, is een belangrijk onderwerp en daar wordt veel aandacht aan besteed.

Historie van de Mr. Van Eijck

De enige school van de RVKO die vernoemd is naar een bestuurslid is de school die in 1962 werd gesticht in Hordijkerveld. Samen met de broeders van Oudenbosch werd in deze nieuwbouwwijk in IJsselmonde door de RVKO deze school gerealiseerd.
Op 4 oktober 1962 overleed plotseling de voorzitter Mr. L.K.E. van Eijck, sinds 1924 bestuurslid van de RVKO, eerst als secretaris, later tevens vice-voorzitter en sinds 1958 de opvolger van voorzitter rector van Houten.
Het tijdstip van zijn overlijden zal naast zijn verdienste voor de Vereniging meegespeeld hebben bij de naamgeving van de in 1963 geopende nieuwe school.
In het dagelijkse leven was Mr. van Eijck juridisch adviseur van de Goudsche Waterleiding Maatschappij, waar hij tevens commissaris was.