Let op: voor het schooljaar 2022-2023 is er op basis van groepsgrootte geen plek meer in de groepen 3 en 8. De groepen 1 en 2 zijn voor de laatste maanden van dit schooljaar vol. Er verhuizen regelmatig kinderen van huis of van school, dus er kan ook weer een plek vrijkomen. Neem telefonisch contact op met de school met een vraag naar de actuele situatie.

Voor het schooljaar 2023-2024 is er in groep 6 geen plek meer, op basis van groepsgrootte. Voor de andere groepen kunt u contact met ons opnemen.

Ouderbetrokkenheid.
Op de Mr. van Eijck vinden wij het erg belangrijk om u als ouder partner te maken van de ontwikkeling van het kind. Alleen door samen te werken, kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen zo goed mogelijk op kunnen groeien. Wij vinden het dan ook belangrijk om u als ouder te betrekken bij verschillende activiteiten in de school. Er is een grote groep ouders actief die meedenkt over het invullen van diverse activiteiten in de school en die dit met veel enthousiasme doet.

Passend onderwijs voor elk kind.
De zorg binnen de Mr. van Eijck is erop gebaseerd om het onderwijs zo goed mogelijk aan te passen aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. De leerkrachten in de klas, maar ook de intern begeleiders in samenwerking met een aantal samenwerkingspartners van buiten de school, zorgen ervoor dat ieder kind tot zijn recht kan komen.

Kunst en cultuur school en de verlengde leertijd.
Wij vinden op de Mr. van Eijck dat ieder kind een talent heeft en dat elk kind gestimuleerd moet worden om dit talent te ontwikkelen. Wij vinden het als school belangrijk om talent te stimuleren en het kind zo meer zelfvertrouwen te geven.
Tijdens schooltijd krijgen kinderen binnen verschillende lessen (bijvoorbeeld; dans, muziek, beeldend, techniek, multimedia en aikido) de mogelijkheid zijn of haar talent te ontdekken en te ontwikkelen.

Lekker fit.
Naast kunst en cultuur, vinden wij het ook belangrijk dat er aandacht is voor het stimuleren van bewegen en het eten van gezonde voeding. Daarom doen wij als school mee aan het Lekker Fit programma. Dit betekent dat er extra aandacht is voor bewegen en voeding, zo hebben de kinderen vanaf groep drie, drie keer per week een beweegmoment (gym van een vakleerkracht of zwemmen) hebben en we stimuleren het eten van fruit en groenten.