Informatie aanmelden groep 1  

Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.  

Stappen voor het aanmelden  

Eerst kennismaken 

Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan. Via de telefoon, e-mail of door langs te komen kunt u een afspraak maken voor een rondleiding. U krijgt dan meer informatie over de school en aan de hand daarvan kunt u uiteindelijk beslissen of u onze school passend vindt voor uw kind. 

 Aanmelden  

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier, waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders. Daarbij vragen wij u ook of wij contact op mogen nemen met het CJG of de kinderopvang over uw kind. Wij doen dit om uw kind een plek te geven die zo goed mogelijk bij hem of haar past. 

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op onze website, onder het kopje ‘zorgstructuur’. 

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.   

Zorgplicht  

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO-contact willen opnemen.   

Wij hebben geen zorgplicht:  

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten.  Voor het schooljaar 2023-2024 zitten de groepen 1, 2, 4, 6, 7 en 8 vol. Voor het schooljaar 2024-2025 zitten de groepen 3 en 7 vol.
  • Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. Wij zijn een katholieke school. Bij inschrijving op onze school gaat uw akkoord met de grondslag van onze school. 

Om goed te kunnen onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen. 

Wendagen  

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school. Voor de 4e verjaardag van uw kind komt uw kind drie keer een dag meedraaien. Dat doen we om uw kind beter te leren kennen en uw kind kan wennen aan de school.  We stemmen samen af wat het beste is voor uw kind. 

Informatie aanmelden zij-instroom  

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij het zij-instromen op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.   

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoek plicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.    

Voor kinderen die vanaf een andere school instromen, zijn er geen wendagen. We raden het aan om uw kinderen mee te nemen naar een rondleiding, zodat zij zelf al bekend raken met de school. 

De zorg binnen de Mr. van Eijck is erop gebaseerd om het onderwijs zo goed mogelijk aan te passen aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van ieder kind. De leerkrachten in de klas, maar ook de intern begeleiders in samenwerking met een aantal samenwerkingspartners van buiten de school, zorgen ervoor dat ieder kind tot zijn recht kan komen.

Kunst en cultuur school en de verlengde leertijd.
Wij vinden op de Mr. van Eijck dat ieder kind een talent heeft en dat elk kind gestimuleerd moet worden om dit talent te ontwikkelen. Wij vinden het als school belangrijk om talent te stimuleren en het kind zo meer zelfvertrouwen te geven.
Tijdens schooltijd krijgen kinderen binnen verschillende lessen (bijvoorbeeld; dans, muziek, beeldend, techniek, multimedia en aikido) de mogelijkheid zijn of haar talent te ontdekken en te ontwikkelen.

Lekker fit.
Naast kunst en cultuur, vinden wij het ook belangrijk dat er aandacht is voor het stimuleren van bewegen en het eten van gezonde voeding. Daarom doen wij als school mee aan het Lekker Fit programma. Dit betekent dat er extra aandacht is voor bewegen en voeding, zo hebben de kinderen vanaf groep drie, drie keer per week een beweegmoment (gym van een vakleerkracht of zwemmen) hebben en we stimuleren het eten van fruit en groenten.