Om een veilig en prettig onderwijsklimaat te realiseren zijn afspraken nodig. Kinderen (en ouders) moeten weten waar ze aan toe zijn. Er zijn duidelijke schoolregels en klassenregels die door de groepsleerkrachten vanuit een positieve houding worden gehanteerd. Deze afspraken zijn opgenomen in het gedragsprotocol dat op school ter inzage ligt en dat met de ouders wordt besproken bij de inschrijving van hun kind.

De Vreedzame School
Wij zijn een “Vreedzame School”.
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School streeft ernaar om kinderen te leren:
– Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
– Constructief conflicten op te lossen
– Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
– Open te staan voor verschillen tussen mensen;

Middels De Vreedzame School werken wij aan de sociale veiligheid van alle betrokkenen van de Mr. Van Eijckschool, zoals opgenomen in ons sociaal veiligheidsplan. We monitoren de sociale veiligheid twee keer per jaar middels “Zien”. De aandachtfunctionaris van de Mr. Van Eijckschool is Nadia Malek. Zij is ook de coördinator pesten en het aanspreekpunt pesten.

Aansluitend op het programma van De Vreedzame School krijgen de kinderen sociale vaardigheidstraining: “Rots en Water”.
Het Rots & Water programma is een weerbaarheidsprogramma, maar dan één die zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samengaat met de ontwikkeling van positieve
sociale vaardigheden. Weerbaarheid en solidariteit (Rots en Water) worden in balans gepresenteerd en getraind.

Middels De Vreedzame School en de training Rots en Water werken wij aan de sociale veiligheid van alle betrokkenen van de Mr. Van Eijckschool, zoals opgenomen in ons sociaal veiligheidsplan. We monitoren de sociale veiligheid middels IEP hart en handen.  De aandacht functionaris van de Mr. Van Eijckschool is Nadia Malek.