Om een veilig en prettig onderwijsklimaat te realiseren zijn afspraken nodig. Kinderen (en ouders) moeten weten waar ze aan toe zijn. Er zijn duidelijke schoolregels en klassenregels die door de groepsleerkrachten vanuit een positieve houding worden gehanteerd. Deze afspraken zijn opgenomen in het gedragsprotocol dat op school ter inzage ligt en dat met de ouders wordt besproken bij de inschrijving van hun kind. In de nieuwsbrief, die de ouders elke 14 dagen ontvangen, zijn de regels opgenomen die in de betreffende periode centraal staan.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:
-We tonen respect voor elkaar.
-We gebruiken fatsoenlijke taal.
-We vertonen geen agressief gedrag.
-Bij conflicten zoeken we samen naar de juiste oplossing.
-We dragen zorg voor de school en de materialen.