De Mr. Van Eijckschool is een katholieke school. Wij vinden het belangrijk dat uw kind veel leert, maar wij vinden ook dat een school meer is dan een plek voor kinderen om alleen maar te leren en te presteren. Wij willen graag een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen en ouders, waar iedereen zich veilig en ‘thuis’ voelt. Dit betekent dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond en geloof, welkom zijn op de Mr. Van Eijckschool.

Als katholieke basisschool besteden we aandacht aan Bijbelverhalen en de Christelijke feestdagen, maar er is ook aandacht voor andere wereldgodsdiensten en hun feesten en achtergronden. Wij verwachten van de ouders dat zij hun kinderen aan alle activiteiten van de school laten deelnemen.