Achter ons schoolgebouw, aan de Rekerdijk 8, is een BSO locatie van Stichting Kinderopvang IJsselmonde gevestigd, genaamd ‘De Planeet’. Deze BSO biedt voor en na schooltijd en gedurende schoolvakanties en vrije dagen opvang voor uw kind. Kinderen van onze school die ’s ochtends gebruik maken van deze BSO worden door de medewerkers van De Planeet naar school gebracht en kinderen die ’s middags gebruik maken van de BSO worden in ons schoolgebouw opgehaald en lopen vervolgens naar de opvang locatie aan de Rekerdijk. De openingstijden van de BSO zijn van 07.00 uur tot 18.15 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op de website:
In het gebouw van de BSO is ook een kinderdagverblijf gevestigd: De Sterrentuin.
Ook maken onze beide voorschoolgroepen ‘de Dolfijnen’ en ‘de Zeesterren’ van peuterspeelzaal Duo Penotti gebruik van een lokaal in dit gebouw.
Wilt u meer informatie over Stichting Kinderopvang IJsselmonde? Klik dan op onderstaande link:
www.skoij.nl

 

De Mr. Van Eijckschool en Kinderopvang Mundo gaan een samenwerkingsverband aan. Beide partijen willen graag een inhoudelijke en organisatorische samenwerking betreffende de buitenschoolse opvang van leerlingen van de school realiseren.
Op dit moment gaan er al kinderen van de Mr. Van Eijckschool naar Mundo, locatie BSO Nieuwenoord. Zodra dit aantal toeneemt en er sprake is van een stabiele groep leerlingen die gebruik maakt van BSO Mundo zullen we een nieuwe locatie starten in ons eigen schoolgebouw.
Wilt u meer informatie over kinderopvang Mundo? Klik dan op onderstaande link:
www.kinderopvangmundo.nl