De Mr. Van Eijckschool is een Kunst en Cultuur school.

Wij vinden dat ieder kind een eigen talent heeft en dat elk kind gestimuleerd moet worden om dit talent te kunnen ontwikkelen. Waar het ene kind beter is in taal, is het andere kind beter in rekenen. Maar taal, rekenen en spelling zijn niet de enige talenten die wij als school willen ontwikkelen. Waar kinderen uitvallen op de schoolvakken kunnen zij wel een talent bezitten op andere gebieden. Bijvoorbeeld : dans, muziek, tekenen of heel anders: zorgen voor de ander. Door ook deze talenten te stimuleren, krijgt het kind de kans zich te ontwikkelen in datgene waar het goed in is. Hierdoor krijgt het meer zelfvertrouwen, gaat beter in zijn vel zitten en zal ook naar de medeleerlingen uitstralen dat het trots is op zijn talent. Door dit groeiende zelfvertrouwen zal het kind met meer  plezier naar school gaan, waardoor ook de resultaten op de andere gebieden zullen verbeteren.

Naast talentontwikkeling worden culturele vakken ingezet ter ondersteuning van hetgeen de kinderen in de klas leren. Zo wordt er bijvoorbeeld in de lessen Theater van de groepen 3 aangesloten op de Methode Veilig leren lezen en wordt op creatieve wijze gewerkt aan het vergroten van de woordenschat. Ook bij de danslessen is dit aan de orde. Bij de lessen beeldend gaan de kinderen o.a. meten en wordt dus aangesloten bij het rekenonderwijs. Sinds het schooljaar 2014 – 2015 volgen de kinderen van groep 5 t/m 8 lessen Nieuwe Media. In die lessen werken de kinderen in tweetallen achter de computer en leren zij vaardigheden op de computer te ontwikkelen. Deze activiteiten sluiten aan bij de lessen in de klas, zoals die gegeven worden volgens de methoden die wij hebben voor geschiedenis, natuur en techniek. Ook het maken van een werkstuk of het voorbereiden van een spreekbeurt kunnen aan de orde komen.

Om ervoor te zorgen dat de culturele vakken een plaats behouden op de Mr. Van Eijckschool zijn er doorlopende leerlijnen ontwikkeld op het gebied van dans en muziek. Dat betekent dat de kinderen gedurende hun schoolloopbaan wekelijks dans en muziek krijgen.  Ook heeft de school een kunstenaar uit de wijk die wekelijks met twee groepen beeldend aan de slag gaat naar aanleiding van een leervraag van de leerkracht. De schoolvakken krijgen op deze manier meer diepgang en stimuleren de kinderen tot ervaren, ontdekken en onthouden van de aangeboden lesstof.

Immers : door de inzet van Kunst en Cultuur in het onderwijs verandert het moeten leren in willen leren. 


Ieder Kind een Instrument op de Mr. van Eijck

Ieder Kind een Instrument (IKEI) is een muziekprogramma van SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam). Op onze school doen de groepen [1 t/m 8] mee aan dit muziekproject. De kinderen krijgen hierdoor de kans hun talent voor muziek te ontdekken en verder te ontwikkelen. Onder leiding van een SKVR vakleerkracht muziek wordt in de wekelijkse lessen gewerkt aan het creërend vermogen, presenteren en de sociale vaardigheden.

Zingen in de klas: groep 1 t/m 4
De kinderen in groep 1 t/m 4 krijgen algemene muziekles waarin  zingen, bewegen en samen muziek maken centraal staan.  Zingen is goed voor de stem, de sociale samenhang én draagt bij aan taalontwikkeling. Ook leren zij muzikale begrippen, de eerste principes van het notenschrift en het spelen op eenvoudige muziekinstrumenten.

Instrumentale muzieklessen: groep 5 en 6
In groep 5 en 6 krijgen de kinderen les op instrumenten. Bij ons op school zijn dit gitaar en viool. Ieder kind kiest uit dit aanbod een instrument en krijgt daar in groep 5 en 6 wekelijks les op. Zo vormt iedere klas zijn eigen orkest waarbij het samen leren en spelen centraal staat.

IKEI Concert
Na twee jaar instrumentale lessen nemen kinderen uit groep 6 deel aan een groot IKEI concert. Samen met kinderen van andere IKEI scholen én beroepsmusici uit een professioneel Rotterdams orkest staan zij op het podium; een indrukwekkende ervaring voor de kinderen en alle familieleden. Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie over het optreden.

Verdieping muziek: groep 7 en 8
In groep 7 en 8 draait het om de kennismaking met verschillende aspecten van muziek. Zo krijgen de leerlingen bijvoorbeeld een blok ‘popmuziek’ of ‘ wereldmuziek’. Daarnaast zijn er verschillende instrumenten zoals gitaren, keyboards en djembe’s beschikbaar om mee te werken.

Ieder Kind een Instrument is een initiatief van SKVR, de dienst Kunst en Cultuur (dKC) en Jeugd & Onderwijs (JO). Voor meer informatie over het aansluitende muziekaanbod van SKVR in de vrije tijd kunt u terecht op http://www.skvr.nl/muziek