Al ruim 10 jaar is de Mr. van Eijckschool een profielschool voor kunst en cultuur. De school heeft kunst en cultuur in het curriculum geïntegreerd.

De uitgangspunten zijn:
– ieder kind heeft zijn eigen talent
– ieder kind moet dat talent tot uitdrukking kunnen brengen en daarin door de school worden gestimuleerd.

De leerlingen kunnen via cultuureducatie onder meer hun sociale competenties ontwikkelen. De school biedt een veilige (leer)omgeving, zodat de leerlingen ingewikkelde, meerduidige, metaforische en emotionele zaken met vertrouwen leren aan te pakken. Kunst en cultuur sluiten nauw aan bij de visiewoorden van de school, te weten autonomie, sociale vaardigheden, vrijheid maar geen vrijblijvendheid en intrinsieke motivatie. Door de leerlingen aan te spreken op wat ze kunnen (hun talenten), groeit hun zelfvertrouwen en leren ze barrières op belemmerende terreinen makkelijker te overwinnen. Hierdoor ontwikkelen de leerlingen een houding waarin moeten leren plaats maakt voor willen leren.

Op het gebied van dans is een doorgaande leerlijn ontwikkeld en op het gebied van kunst werken kunstenaars met de kinderen op creatieve wijze aan vakgebieden die de leerkrachten voordragen. Door het integreren van kunst en cultuur in het onderwijs wordt een krachtige leeromgeving
gecreëerd waarin de leerstof beter beklijft, creatieve leerprocessen op gang worden gebracht en verbanden worden gelegd met de diverse leergebieden.

De school heeft een coördinator kunst & cultuur, die de processen volgt en waarborgt. De coördinator richt zich bij het aanbod van de activiteiten op talentontwikkeling, autonomie van de kinderen en verbetering van de leerprestaties. Om de doorgaande lijn van de dans- en muzieklessen te waarborgen is Renee Ruseler (SKVR) aangesteld als externe cultuurcoach. Gedurende het schooljaar worden ouders uitgenodigd om een extra activiteit, gegeven door een vakdocent, bij te wonen: ‘het open atelier’.