Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

De smw-er is een maatschappelijk werker die gespecialiseerd is in de combinatie van (jeugd)hulpverlening en onderwijs. Het smw is een kortdurende vorm van hulpverlening die wordt ingezet om de voorwaarden te scheppen waarin uw kind zo optimaal mogelijk kan leren op school. De smw-er weet ook wat de mogelijkheden van hulpverlening zijn binnen èn buiten de school. Als zij u niet zelf kan helpen, dan zorgt ze ervoor dat u bij iemand terecht komt die dat wel kan.

Schoolmaatschappelijk werk richt zich onder meer op kinderen (en hun ouders) met sociaal-emotionele problemen. U kunt denken aan problemen zoals: moeilijke omgang met andere kinderen, gebrek aan zelfvertrouwen, moeilijkheden in de opvoeding, agressief gedrag, teruggetrokken of angstig gedrag, rouw, problemen na een echtscheiding etc. De maatschappelijk werker bekijkt in één of meer gesprekken samen met de ouders en/of leerling wat er aan de hand is en wat de beste oplossing lijkt te zijn. Een gesprek vindt plaats op school of bij u thuis. Als blijkt dat een andere instantie uw kind beter kan helpen, verwijst de maatschappelijk werker door naar deze instelling.

Soms is het nodig dat er op school iets extra’s geboden moet worden om het leren, of kunnen leren, van uw kind te verbeteren. Het kan zijn dat uw kind dan aangemeld moet worden bij Primair Passend Onderwijs Rotterdam om de ondersteuning te krijgen die nodig is. De smw-er draagt dan haar steentje bij door een sociale rapportage te schrijven over uw kind. Dat is een verhaal over de ontwikkeling van uw kind vanaf de geboorte tot nu.

Zowel ouders, leerkrachten en de leerlingen kunnen een beroep doen op de schoolmaatschappelijk werker. Een aanmelding voor schoolmaatschappelijk werk loopt echter altijd in overleg met de intern begeleiders.

Op de Mr. Van Eijck zijn er twee schoolmaatschappelijk werkers. Dit zijn Tatiana Richards en Belgin Kemal. Via onze intern begeleiders kunt u in contact komen met de schoolmaatschappelijk werkers.