Ik ben, ik beleef, ik groei

Pedagogisch
Op de Mr. Van Eijckschool voeden we kinderen met hart en ziel op tot verantwoordelijke mensen, op deze manier dragen we onze Katholieke identiteit uit. We zijn een vreedzame school. We leren kinderen in een veilige sfeer veerkrachtige mensen te worden die om kunnen gaan met hun emoties. Kinderen die veerkrachtig in het leven staan, leren om te gaan met dat wat op hun pad komt en dat pad sterk en vol vertrouwen te vervolgen. Bij ons op school ontwikkelen zij zich tot autonome en authentieke mensen. We willen kinderen keuzes laten maken die goed zijn voor henzelf, voor de ander en voor al het leven op deze planeet. Wij begeleiden kinderen in dit proces. We creëren binnen de school een fijne sfeer die rust, zorgzaamheid, energie en liefde uitstraalt.

Didactisch
Wij hebben als doel om ieder kind te laten groeien.

Alles wat kinderen bij ons op school leren is bedoeld om zichzelf en de wereld om hen heen beter te begrijpen. Wij geloven in onze kinderen, stellen hoge eisen aan ons onderwijs en zorgen voor kansen voor alle kinderen. We bieden alle leerlingen van de psz t/m groep 8 een stevige basis op taal en rekenen. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen tempo.

We bieden de kinderen een rijke leeromgeving in de klas, in de school en in de omgeving van de school. We halen de wereld naar binnen, of stappen zelf de wereld in. Onze kinderen worden nieuwsgierig gemaakt, verwonderd en geprikkeld door een divers onderwijsaanbod in een uitdagende omgeving die tevens rust en structuur biedt.

Moderne technologie
We zetten onze moderne technologie op 3 manieren in. Allereerst maken we onze kinderen digitaal vaardig passend bij de huidige ontwikkelingen in onze moderne wereld. Daarnaast leren kinderen op een veilige manier om te gaan met (social) media. Wanneer kinderen digitaal geletterd zijn, zullen zij o.a. veiligere keuzes maken op internet en kritisch kijken naar (digitale) informatie. We zetten digitale middelen ook in voor efficiëntie van de leertijd. Deze middelen ondersteunen ons bij het personaliseren van ons onderwijs.

Talentontwikkeling
De kinderen op de Mr. Van Eijckschool worden breed opgeleid. We bieden de leerlingen naast de reguliere vakken ook kunst-, cultuur-, muziek- en sportonderwijs aan. Daarnaast wordt er in de groepen thematisch gewerkt aan wereldoriëntatie en burgerschap. We doen met ons brede onderwijsaanbod een beroep op de creatieve vaardigheden van onze leerlingen, we trainen doorzettingsvermogen en stimuleren kinderen zichzelf te leren kennen.