Vanuit onze evangelische inspiratie bieden we elke leerling de kans om uit te groeien tot ‘levenskunstenaar’, een mens die in staat is ten volle te leven, met en voor anderen en die om kan gaan met voorspoed en tegenslag. We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving.

Wij willen met goed onderwijs een bijdrage leveren aan het levensgeluk van onze leerlingen. We zien elk kind in zijn/haar eigenheid en geven het de ruimte om zijn/haar talenten te ontwikkelen. We willen leerlingen meer eigenaar laten zijn van hun ontwikkeling en hen daarbij uitdagen en goed ondersteunen.

Onze missie is: “De Mr. Van Eijckschool geeft je wortels”.
Wij willen bereiken dat kinderen (brede) kennis verwerven en zich ontwikkelen op basis van intrinsieke motivatie (motivatie van binnenuit). Op deze manier willen wij de kinderen voldoende toerusten voor hun verdere schoolloopbaan.