Lekker Fit! basisonderwijs

Lekker Fit! voor het Rotterdamse basisonderwijs is het omvangrijkste en langst lopende project van het gehele actieprogramma. In 2005 werd gestart met de basisschoolaanpak, en in 2009 was de helft van de Rotterdamse basisscholen, inclusief de Mr. van Eijckschool, al Lekker Fit!

Dit houdt in dat op deze scholen extra wordt ingezet op een gezonde, actieve leefstijl. Kinderen uit groep 3 t/m 8 van een Lekker Fit! school, krijgen minimaal 3 keer per week sport. Naast de Lekker Fit! basisonderwijs aanpak is speciaal voor groep 1 en 2 een aanpak voor kleuters ontwikkeld.

De Lekker Fit! aanpak voor het basisonderwijs is gericht op extra bewegingsonderwijs, meer (verenigings-) sportmogelijkheden, gezonde voeding, oudervoorlichting, onderzoek en monitoring.

Lekker Fit! basisonderwijs zet dus in op diverse thema’s, met als doel overgewicht onder de basisschoolleerlingen te stabiliseren en bewegingsarmoede tegen te gaan. Onderzoek door de gemeente Rotterdam toont aan dat Lekker Fit! basisonderwijs effectief is: het overgewicht onder basisschoolleerlingen op Lekker Fit! scholen stijgt minder snel dan op andere scholen en leerlingen bewegen meer.

Sport en onderwijs versterken elkaar. Vaker bewegen maakt kinderen niet alleen fitter, het draagt ook bij aan betere leerprestaties.

Lekker Fit! kleuters

Een kind dat van kleins af aan gezonde gewoontes aanleert, heeft daar nu én later veel profijt van. Met deze aanpak voor de kleuters (4-6 jaar) heeft Lekker Fit! nu een doorlopende lijn in de aanpak voor een gezond gewicht en voldoende beweging onder Rotterdamse kinderen van 0 t/m 14 jaar.

Meer en beter bewegen

Bij kleuters is veel winst te behalen in het aantal beweegmomenten in het speellokaal en de intensiteit van het bewegen. Minimaal 90 minuten beweegles per week in het speellokaal is daarom een voorwaarde. De consulent Kleuters geeft tips over de beweegles en adviseert welke praktische zaken als eerste kunnen worden opgepakt.

Voeding en gezonde keuzes

Groepsleerkrachten leren niet alleen wat verantwoorde voeding is voor een kleuter, maar ook hoe ze kinderen en ouders kunnen motiveren gezond te eten en drinken. Lekker Fit! Trakteren wordt bij de kleuters ingezet. De traktatierichtlijn, “Één is genoeg en klein is oké”, legt een basis voor bewuster gedrag m.b.t. trakteren.

De wereld van de Groentefroetels (interactief voorlezen met vertelplaten) maken kleuters nieuwsgierig om samen te proeven van groente en fruit.

“Welkom op school” informeert ‘nieuwe’ ouders op een laagdrempelige manier over een gezonde start op de basisschool en wat hun rol hierin is.

De praatplaat biedt mogelijkheden om met ouders uitgebreider te praten over een gezonde leefstijl. Daarnaast geven de characters Wiebe en Lina, die terugkomen in posters, liedjes en speelleermateriaal, de omgeving een ‘gezonde’ uitstraling.

Lekker Fit! trakteren

Jarig? Bij een feestje hoort wat lekkers en de meeste kinderen trakteren daarom op school. Daar sluit de richtlijn van Lekker Fit! trakteren bij aan. Lekker Fit! trakteren is simpel en bestaat uit weinig regels.

één is genoeg en klein is oké

De traktatie is klein en bevat daardoor weinig calorieën. De kinderen krijgen minder vet, suiker en zout binnen. Daarnaast leren kinderen en ouders om te gaan met een kleine hoeveelheid lekkers, op school en thuis. Zo vieren we wél feest met wat lekkers én blijft iedereen Lekker Fit!

Lekker Fruit!

“Elke dag om 10 uur fruit.” Dat is het uitgangspunt van Lekker Fruit!. Een gewoonte maken van het eten van fruit en/of groente tijdens de ochtendpauze op de basisschool.

Lekker Fruit! is een onderdeel van de pijler voeding binnen het schoolprogramma Lekker Fit!. Wij willen u vragen of u uw kind elke dag een stuk fruit mee naar school wilt geven.