Duo Penotti is een peuterspeelzaal, die gevestigd is in het schoolgebouw van de Mr. van Eijckschool. Er is ook een dependance gevestigd aan de Rekerdijk 8. 

Duo Penotti heeft 3 peutergroepen. De Reuzen en Kabouters in het schoolgebouw en de Zeesterren in de dependance. 

De kinderen komen twee dagdelen per week naar school. De kinderen met een “extra spelen en leren” indicatie 4 dagdelen. In alle groepen worden de kinderen door minimaal twee medewerkers begeleid.  

Er wordt gewerkt met de programma’s  “Kaleidoscoop”, “Puk en Co” en “Logo 3000” en de Vreedzame School.

Ouderbetrokkenheid is een belangrijk onderdeel van het dagprogramma. Elke dag begint met de ouders en kinderen samen. Ook worden er regelmatig door de ouderconsulent en de peuterjuffen ouderbijeenkomsten georganiseerd. Er zijn koffieochtenden (gezellige informele bijeenkomsten), informatiebijeenkomsten (bijv. taalontwikkeling, zindelijk worden enz.) en PUK bijeenkomsten (wat wordt er op de peuterspeelzaal aangeboden).

Er is een nauwe samenwerking met de Mr van Eijckschool.
Dit betekent dat er in de aangeboden thema’s een doorgaande lijn is met de kleutergroepen. De peuters en kleuters hebben per thema een gezamenlijke activiteit. 

In de peutergroepen wordt ook zang en dans gegeven door vakleerkrachten van de SKVR.