Om activiteiten voor de kinderen te kunnen bekostigen vraagt de MR jaarlijks een ouderbijdrage. De gelden van de ouderbijdrage worden beheerd door de penningmeester. Aan het begin van het schooljaar stelt de MR de begroting van de ouderbijdrage vast.

Per kind is de ouderbijdrage € 45,–

Iedereen ontvangt in het begin van het schooljaar een acceptgiro.

U kunt contant op school betalen of liever via ABN-AMRO

Het rekeningnummer: NL73ABNA0504063626.

t.n.v. basisschool Mr. Van Eijck rekening activiteiten.