Om activiteiten voor de kinderen te kunnen bekostigen vraagt de MR jaarlijks een ouderbijdrage. De gelden van de ouderbijdrage worden beheerd door de penningmeester. Aan het begin van het schooljaar stelt de MR de begroting van de ouderbijdrage vast.

Per kind is de ouderbijdrage € 45,–
Iedereen ontvangt in het begin van het schooljaar een acceptgiro.

Bankrekening NL45 INGB 0654 0856 33 t.n.v. basisschool Mr. Van Eijck rekening activiteiten.

Kinderen worden nooit buitengesloten van activiteiten. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.