Om activiteiten voor de kinderen te kunnen bekostigen vraagt de MR jaarlijks een ouderbijdrage. De gelden van de ouderbijdrage worden beheerd door de penningmeester. Aan het begin van het schooljaar stelt de MR de begroting van de ouderbijdrage vast.

Per kind is de ouderbijdrage € 45,–
Iedereen ontvangt in het begin van het schooljaar een acceptgiro.

Voor het schooljaar 2022-2023 hebben wij geen facturen verstuurd. Dit naar aanleiding van de oplopende inflatie en de oplopende vaste lasten voor gezinnen. Ouders mogen naar eigen inzicht een bedrag naar onderstaande rekening overmaken. Ouders mogen er vanzelfsprekend ook voor kiezen geen bedrag over te maken.

Bankrekening NL45 INGB 0654 0856 33 t.n.v. basisschool Mr. Van Eijck rekening activiteiten.

Kinderen worden nooit buitengesloten van activiteiten. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.