Schoolreis

Vrijdag 14 juni gaan de groepen 3 t/m 8 op schoolreis naar familiepark Drievliet. De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht. De bussen vertrekken om 9.00 uur naar Drievliet en wij verwachten dat de kinderen om 15.30 uur weer terug zijn op school. Zoals eerder al gemeld is de schoolreis van de…

MR vergadering

Maandag 17 juni is de laatste mr vergadering van dit schooljaar. De vergadering is van 17.45 uur tot 19.00 uur in het Eijckpunt. Alle ouders en medewerkers zijn van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen

Optreden in de Doelen

Woensdag 26 juni gaan de groepen 7 naar de Doelen. Zij gaan een concert geven in samenwerking met het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De kinderen zijn hier al druk voor aan het repeteren. Het concert start om 11.15 uur en is om 12.15 uur afgelopen. De zaal gaat open om 10.45 uur. Ouders zijn van harte…

Laatste schooldag

Nog 6 schoolweken en dan breekt de zomervakantie aan. De laatste schooldag is vrijdag 19 juli. De kinderen hoeven de laatste schooldag maar een halve dag naar school, zij zijn vrijdag 19 juli om 12.00 uur vrij. Het nieuwe schooljaar start op maandag 2 september.

Suikerfeest

Suikerfeest Binnenkort eindigt de ramadan en dat wordt gevierd met het Suikerfeest. Indien u dit feest samen met uw kind(eren) wil vieren moet u hiervoor een dag vrij aanvragen. Daartoe kunt u het formulier in de bijlage invullen en inleveren bij de administratie of directie. U kunt daar ook een verlofformulier ophalen. Als u nog…

Verkiezingen GMR

Verkiezingen GMR Naast de medezeggenschapsraad van de Mr. Van Eijckschool bestaat er ook nog een overkoepelende medezeggenschapsraad van alle RVKO scholen, de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Omdat dit jaar een aantal ouders en personeelsleden de GMR verlaten vraagt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad aandacht voor de jaarlijkse verkiezingen. De GMR is een raad die 10 keer per jaar…

De vreedzame Mr. van Eijckschool

In alle klassen zijn wij gestart met de lessen uit blok 6: ‘We zijn allemaal anders.’ Ons gezamenlijke doel: een open houding realiseren bij de leerlingen ten aanzien van verschillen tussen mensen. De lessen zijn gericht op het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen…