Overvliegen

Aan het eind van elk schooljaar vieren we samen met de kinderen uit groep 2 en hun ouders een feestje, omdat de kleuters na de zomervakantie naar groep 3 gaan. Dit noemen we “overvliegen”. Helaas gooien ook hier de Corona maatregelen roet in het eten en moeten wij het dit keer zonder ouders doen. Voor…

Geen ontbijt in de nieuwe groepen

Op vrijdag 10 juli gaan alle kinderen tot 10.00 uur kennismaken en wennen bij de juf of meester waar ze na de zomervakantie les van krijgen. Normaal gesproken ontbijten de kinderen dan op school in hun nieuwe klaslokaal, maar dit schooljaar komt door alle Corona maatregelen het ontbijt te vervallen. De kinderen moeten dus gewoon…

Nieuwe leden Medezeggenschapsraad

In nieuwsbrief 15 is vanuit de MR een oproep gedaan voor nieuwe leden en wij zijn blij dat zich inmiddels voor zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding twee kandidaten hebben gemeld. Omdat er verder geen andere kandidaten zijn worden er geen verkiezingen gehouden. In de oudergeleding worden Milly Koeiman, moeder van Yoyo (groep 6) en…

Inschrijving geopend Feyenoord Street League (voor kinderen uit de huidige groepen 5,6 en 7)

Deze spannende, gratis straatvoetbalcompetitie voor de groepen 6, 7 en 8 wordt gespeeld door 48 teams, in Rotterdam–Zuid en Rotterdam-West. De competities zijn ingedeeld per gebied, waardoor de kinderen altijd in de buurt en met  buurt- en/of klasgenootjes een team van maximaal 8 spelers kunnen vormen. Je kunt je inschrijven via onderstaande website: www.feyenoordstreetleague.nl  Heb…

Rapportgesprekken

Voor elke leerling van groep 2 t/m 7 zal in de week van maandag 6 juli een oudergesprek plaatsvinden. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het oudergesprek aan het eind van het jaar verplicht. Omdat ouders en verzorgers geen toegang hebben tot het schoolgebouw zullen deze gesprekken telefonisch plaatsvinden of via Aerobe. Via de Parro…

Schoolfotograaf

In de schoolkalender staat dat op dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni fotograaf Kannegieter op school komt om de kinderen vast te leggen op de gevoelige plaat. Echter, op dit moment laten wij geen externe partijen toe in ons schoolgebouw en de schoolfotograaf valt daar ook onder. Als de maatregelen van het kabinet niet…

Excursies, schoolreis en schoolkamp

Op dit moment gaan wij ervan uit dat alle excursies en activiteiten voor de kinderen die de rest van dit schooljaar nog gepland staan, zoals bijvoorbeeld het IKEI concert in De Doelen en het ‘overvliegen’ van de kleuters, komen te vervallen. Ook de geplande schoolreis voor de groepen 1 t/m 7, op vrijdag 12 juni,…