Schooltijden
Groep 1 t/m 8
Maandag t/m vrijdag

08.30 uur – 14.00 uur

Inlooptijd
De schooldeuren gaan om 08.20 uur open. Om 08.30 uur wordt gestart met de lessen en dienen de kinderen in de klas te zijn.

Als uw kind in groep 1/2 zit, vragen wij u iedere dag uw kind naar het klaslokaal te brengen en daar ook na schooltijd weer op te halen.
Afhankelijk van het klaslokaal waar de leerling les krijgt, kunt u gebruik maken van de zij-ingang of de hoofdingang.

Ouders die hun kinderen uit de groepen 3 t/m 8 komen ophalen uit school worden verzocht om buiten, op het schoolplein, te wachten tot de schoolbel gaat. Bij slecht weer wordt hierop een uitzondering gemaakt en mogen de ouders in de hal wachten tot de bel gaat. Ook vragen wij ouders van de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 om hun kind ’s ochtends tot aan de voordeur te brengen, waarna de kinderen zelfstandig naar hun eigen
klaslokaal gaan. Voor de kinderen uit groep 3 maken wij tot aan de herfstvakantie een uitzondering, zij mogen nog wel naar binnen gebracht worden en opgehaald worden bij het klaslokaal.

Natuurlijk mag u voor schooltijd of na schooltijd altijd even naar binnen lopen om iets met de leerkracht van uw kind te bespreken of om een afspraak te maken.