Wanneer een kind moeite heeft met bijvoorbeeld de taalontwikkeling, uitspraak, luisteren naar –  en onthouden van verhalen/zinnen/woorden of (netjes) eten- of drinken kan een logopedist helpen. Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van taal, spraak, stotteren/broddelen, lezen en spelling, adem/stem, eten en drinken, mondgedrag en gehoor.

De leerkracht, pedagogisch medewerker of intern begeleider kan een van bovenstaande problemen bij een kind gezien hebben en met ouders bespreken. Hierna kunnen ouders het kind aanmelden bij een logopediepraktijk voor onderzoek en mogelijk behandeling.

Eenmaal per schooljaar komt er een logopediste een groot deel van de leerlingen van groep 1 en 2 screenen. Het doel is een vroegtijdige signalering van spraak- taal- en stemproblemen. De leerkrachten geven door welke kinderen voor deze screening in aanmerking komen en ouders
worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Ouders moeten ook toestemming geven voor deze screening. De uitslag van deze screening wordt door de leerkracht van uw kind met u besproken. Mocht het zijn dat voor uw kind logopedische behandeling nodig is, dan krijgt u een verwijsbrief mee voor de huisarts en hij verwijst u dan weer door naar een
praktijk voor logopedie. Er is een nevenvestiging van Logopediepraktijk Mondiaal in ons schoolgebouw gevestigd.

Meer informatie over logopedie of logopedie Mondiaal
Meer informatie over logopedie en logopedie Mondiaal staat op de website.

Vergoeding
Logopedische behandeling voor kinderen wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is een verwijzing van een (huis)arts noodzakelijk. De leerkracht/ pedagogisch medewerker of intern begeleider kan een formulier invullen welke aan de huisarts kan worden gegeven bij het aanvragen van een verwijzing. Ouders kunnen ook zelf bij de huisarts hun zorg betreft bijv. de spraak- of taalontwikkeling aangeven en om een verwijzing vragen.