Logopedie op school

Mondiaal Logopedie is overgegaan naar Expertisecentrum Uniek. Hierover leest u binnenkort meer op deze pagina.

Vergoeding
Logopedische behandeling voor kinderen wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is een verwijzing van een (huis)arts noodzakelijk. De leerkracht/ pedagogisch medewerker of intern begeleider kan een formulier invullen welke aan de huisarts kan worden gegeven bij het aanvragen van een verwijzing. Ouders kunnen ook zelf bij de huisarts hun zorg betreft bijv. de spraak- of taalontwikkeling aangeven en om een verwijzing vragen.