Wanneer een kind moeite heeft met bijvoorbeeld de taalontwikkeling, uitspraak, luisteren naar –  en onthouden van verhalen/zinnen/woorden of (netjes) eten- of drinken kan een logopedist helpen. Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van taal, spraak, stotteren/broddelen, lezen en spelling, adem/stem, eten en drinken, mondgedrag en gehoor.

De leerkracht, pedagogisch medewerker of intern begeleider kan een van bovenstaande problemen bij een kind gezien hebben en met ouders bespreken. Hierna kunnen ouders het kind aanmelden bij een logopediepraktijk voor onderzoek en mogelijk behandeling.

Binnen de Meester van Eijckschool is een nevenlocatie van Logopedie Mondiaal gevestigd. Logopediste Wendelien van Rhee is aanwezig op dinsdag en donderdag. Aanmelden kan persoonlijk, via het centrale telefoonnummer (010 – 4325745) of via de website.

 

 

Meer informatie over logopedie of logopedie Mondiaal

Meer informatie over logopedie en logopedie Mondiaal staat op de website.

 

Vergoeding

Logopedische behandeling voor kinderen wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is een verwijzing van een (huis)arts noodzakelijk. De leerkracht/ pedagogisch medewerker of intern begeleider kan een formulier invullen welke aan de huisarts kan worden gegeven bij het aanvragen van een verwijzing. Ouders kunnen ook zelf bij de huisarts hun zorg betreft bijv. de spraak- of taalontwikkeling aangeven en om een verwijzing vragen.