De Mr. Van Eijckschool is een katholieke school. Wij vinden het belangrijk dat uw kind veel leert, maar wij vinden ook dat een school meer is dan een plek voor kinderen om alleen maar te leren en presteren. Wij willen graag een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen en ouders, waar iedereen zich veilig en ‘thuis’ voelt. Dit betekent dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond en geloof, welkom zijn op de Mr. Van Eijckschool. Samen proberen wij een opvoedingssfeer te creëren waarin verdraagzaamheid en solidariteit en zorg voor zwakkeren aanwezig zijn.

Uitgangspunt, daarbij zijn de volgende 7 waarden: verwondering, respect, verbondenheid met anderen, zorg, gerechtigheid, vertrouwen en eindigheid.

Als katholieke basisschool besteden we aandacht aan bijbelverhalen en de christelijke feestdagen, maar er is ook aandacht voor andere wereldgodsdiensten en hun feesten en achtergronden.