Wijzigingen tijden peuterspeelzaal na de zomervakantie

Beste ouder(s) verzorger(s) van de peuterspeelzaal, 

Met deze brief willen we u op de hoogte brengen van een verandering die gaat plaatsvinden vanaf maandag 21 augustus 2023 (na de zomervakantie). De openingstijden van de peuterspeelzaal zullen gelijk gaan lopen met onze schooltijden. Dat betekent dat de peuterspeelzaal open is van 08:30-14:00 uur (woensdag 8:45-13:45). Om dit verder aan u uit te leggen en u de kans te geven uw vragen te stellen organiseren we twee informatiebijeenkomsten. Uiteraard mag u iemand meenemen om voor u te tolken als u niet goed Nederlands spreekt of verstaat: 

Informatiebijeenkomst: Maandag 22 mei inloop vanaf 8:30 uur en start 08:45 uur en donderdag 25 mei inloop vanaf 8:30 uur en start 08:45 uur. 

Wat is de reden van deze verandering? 

De meeste peuterspeelzalen in onze omgeving bieden peuteropvang onder schooltijd aan. Wij merken dat dit een overweging is voor ouders om te kiezen voor een opvang waarvan de tijden gelijklopen met de schooltijden van hun kind.  

Van ouders die al een kind(eren) op de Mr. Van Eijckschool hebben, horen we ook dat het fijn zou zijn als de kinderen tegelijkertijd gebracht en gehaald kunnen worden.  

We zijn ervan overtuigd dat we in een langere aaneengesloten periode veel meer kunnen bieden aan de kinderen. De peuterspeelzaal werkt intensief samen met de basisschool, zodat uw kind spelenderwijs vertrouwd raakt met school en het dagritme. Omgekeerd weet de basisschool straks nog beter welke begeleiding uw peuter nodig heeft. 

Wat betekent dit voor uw kind(eren) en u als ouder? 

Heeft uw kind een doelgroepindicatie van het CJG: Doordat we nu langer open zijn betekent dit dat wanneer uw kind normaal 4 dagdelen komt dit nu samengevoegd zal worden naar drie hele dagen. Uw kind blijft in zijn of haar eigen groep. De dagen zijn als volgt:  

Dolfijntjes: maandag, woensdag, donderdag 
Zeepaardjes: dinsdag, woensdag, vrijdag 
Schildpadjes: maandag, woensdag, donderdag 

Heeft u een gesubsidieerde plaats zonder doelgroepindicatie van het C JG:

Uw kind komt na de zomervakantie 2 ochtenden van 8.30 uur tot 12.30 uur. Uw kind blijft in zijn of haar eigen groep. De dagen zijn als volgt: 

Dolfijntjes: maandag, donderdag 
Zeepaardjes: dinsdag, vrijdag 
Schildpadjes: maandag, donderdag 

Krijgt u kinderopvangtoeslag zonder doelgroepindicatie van het CJG: Doordat we nu langer open zijn en niet meer met dagdelen werken betekent dit dat voor uw kind(eren) de opvang eindigt om 12:30 uur (8:30-12:30 uur). Wilt u dat uw kind blijft tot einde schooldag (14:00 uur) dan kunt u deze uren inkopen. Ellen van de administratie vraagt bij u na of u hier gebruik van wilt maken. Uw kind blijft in zijn of haar eigen groep. De dagen zijn als volgt: 

Dolfijntjes: maandag, donderdag 
Zeepaardjes: dinsdag, vrijdag 
Schildpadjes: maandag, donderdag 

Ouderbijdrage: 
Omdat het totaalaantal uren dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt iets wijzigt, wordt het te betalen bedrag aangepast. U blijft in dezelfde tariefgroep, daardoor zal het verschil vergeleken met nu niet heel groot zijn.  
Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, krijgen een brief met de benodigde gegevens om de wijziging bij de belastingdienst door te geven. 

Hoe ziet de dag op de peuterspeelzaal eruit met de verlengde openingstijd? 

We starten de dag gewoon zoals u dat van ons gewend bent. Inloop is vanaf 8:30 uur, we starten om 08:45 uur. Het is belangrijk dat uw kind op tijd is zodat we gezamenlijk de dag kunnen starten. 

Om 10:00 uur gaan we met de kinderen fruit eten. Rond 11:30 uur zorgen we voor een gezamenlijke lunch met de kinderen, u hoeft geen brood mee te geven. Dit zal bestaan uit bruinbrood met hartig (halal) beleg.   

Om 12:30 uur worden de kinderen opgehaald die geen gebruik maken van de verlengde opvang. Daarna volgt het middagprogramma tot 13:45 uur, ophalen vóór 14:00 uur.  

Op woensdag zijn de openingstijden 8:45-13:45 uur (inloop vanaf 8:45, ophalen vanaf 13.30 en vóór 13.45 uur) 

Dagen Maandag Woensdag Donderdag  
Tijd 08:30-14:00  08:45-13:45 08:30-14:00 
Dagen Dinsdag  Woensdag Vrijdag  
Tijd 08:30-14:00 08:45-13:45 08:30-14:00 

Vóór de zomervakantie ontvangt u een nieuwe plaatsingsovereenkomst ter ondertekening. Mocht u vragen hebben dan hopen wij deze op de informatieochtenden te kunnen beantwoorden: 

Maandag 22 mei 08:45 uur en donderdag 25 mei 08:45 uur. 

Met vriendelijke groet, 

Gaby Hoogenboom 
directeur Mr. Van Eijckschool