Schoolfotograaf

In de schoolkalender staat dat op dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni fotograaf Kannegieter op school komt om de kinderen vast te leggen op de gevoelige plaat. Echter, op dit moment laten wij geen externe partijen toe in ons schoolgebouw en de schoolfotograaf valt daar ook onder. Als de maatregelen van het kabinet niet…

Excursies, schoolreis en schoolkamp

Op dit moment gaan wij ervan uit dat alle excursies en activiteiten voor de kinderen die de rest van dit schooljaar nog gepland staan, zoals bijvoorbeeld het IKEI concert in De Doelen en het ‘overvliegen’ van de kleuters, komen te vervallen. Ook de geplande schoolreis voor de groepen 1 t/m 7, op vrijdag 12 juni,…

Buitenschoolse opvang

Tijdens de informatiebijeenkomsten voor ouders over de schooltijden die komend schooljaar gaan wijzigen (elke dag van 8.30 uur tot 14.00 uur) hebben we de toezegging gedaan dat wij de samenwerking met Mundo aangaan, zodat alle ouders in ieder geval verzekerd zijn van de mogelijkheid van kinderopvang na schooltijd (BSO). Om er zeker van te zijn…

Coronavirus

Afgelopen week mochten de kinderen na lange tijd en volgens een aangepast rooster eindelijk naar school. Het was fijn om alle opgewekte kindergezichten weer in ons schoolgebouw te zien! Ook al hebben pappa’s en mamma’s veel tijd en energie gestoken in de ondersteuning van hun kind(eren) bij het thuiswerken, toch waren de kinderen heel blij…

Onderwijs vanaf 11 mei op de Mr. Van Eijckschool

Zoals u weet gaan we na de meivakantie, op maandag 11 mei, weer open. We zijn erg blij dat we onze leerlingen weer mogen ontvangen. Alle scholen hebben richtlijnen vanuit de PO-raad gehad om het onderwijs vorm te geven. Daarnaast hebben we vanuit de RVKO ook protocollen ontvangen die we moeten volgen. Hieronder ziet u…

Meivakantie

De meivakantie is begonnen. Deze vakantie loopt van maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei. We wensen iedereen een fijne vakantie toe!

Belangrijke informatie!

Beste ouders, verzorgers, Vanmorgen zijn we bij elkaar gekomen met de collega’s van de Mr. Van Eijckschool. We hebben veel zieke collega’s. Met de collega’s die fit genoeg zijn om te komen werken hebben we een noodplan opgesteld. Dat noodplan ziet er als volgt uit: Elke dag is er iemand van de Mr. Van Eijckschool…

Maatregelen coronavirus

Geachte ouders en verzorgers, Vandaag heeft het kabinet aangekondigd dat alle scholen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs per direct worden gesloten vanwege de aangescherpte maatregelen rond het coronavirus. Dat betekent dat ook onze school vanaf morgen gesloten is. De maatregel geldt tot 6 april. Het is goed mogelijk dat deze periode wordt verlengd.…

Overblijfmoeders gezocht

Voor de periode tot aan de zomervakantie zoeken we nog 2 ouders die op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen helpen. Het gaat om de periode van 11.50 uur tot 13.05 uur. Je begeleidt de kinderen naar de speeltuin, eet daar met de kinderen van jouw groep en laat ze lekker even spelen. Om 12:45…