Extra MR vergadering, maandag 13 juli om 19.00 uur

Ten aanzien van de formatie heeft de MR adviesrecht en de personeelsgeleding instemmingsrecht. Op maandag 13 juli a.s. zal daarom vanaf 19.00 uur een extra MR vergadering worden gehouden. Vanzelfsprekend zijn ook alle belangstellende ouders en leerkrachten hiervoor uitgenodigd. De…

Geen ontbijt in de nieuwe groepen

Op vrijdag 10 juli gaan alle kinderen tot 10.00 uur kennismaken en wennen bij de juf of meester waar ze na de zomervakantie les van krijgen. Normaal gesproken ontbijten de kinderen dan op school in hun nieuwe klaslokaal, maar dit…

Coop bedankt!

Morgenavond is het afscheidsfeest voor de kinderen van groep 8. Helaas zonder aanwezigheid van ouders, maar samen met de leerkrachten wordt het ongetwijfeld een mooi feest. Na al die jaren Lekker Fit! te zijn geweest zijn we morgenavond een keertje…

Overvliegen

Aan het eind van elk schooljaar vieren we samen met de kinderen uit groep 2 en hun ouders een feestje, omdat de kleuters na de zomervakantie naar groep 3 gaan. Dit noemen we “overvliegen”. Helaas gooien ook hier de Corona…

Nieuwe leden Medezeggenschapsraad

In nieuwsbrief 15 is vanuit de MR een oproep gedaan voor nieuwe leden en wij zijn blij dat zich inmiddels voor zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding twee kandidaten hebben gemeld. Omdat er verder geen andere kandidaten zijn worden er…

Rapportgesprekken

Voor elke leerling van groep 2 t/m 7 zal in de week van maandag 6 juli een oudergesprek plaatsvinden. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het oudergesprek aan het eind van het jaar verplicht. Omdat ouders en verzorgers geen toegang…

Schoolfotograaf

In de schoolkalender staat dat op dinsdag 2 juni en woensdag 3 juni fotograaf Kannegieter op school komt om de kinderen vast te leggen op de gevoelige plaat. Echter, op dit moment laten wij geen externe partijen toe in ons…